American Bonsai Clubs

 

  • Columbus Bonsai Society (Ohio) – http://www.columbusbonsai.org/
  • Akron – Canton Bonsai Society (Ohio)- http://akroncantonbonsai.blogspot.com/
  • Ann Arbor Bonsai Society (Michigan) – http://annarborbonsaisociety.org/
  • Four Seasons Bonsai Society (Michigan) – http://www.fourseasonsbonsai.com/
  • West Michigan Bonsai Club (Michigan) – https://www.facebook.com/West.Michigan.Bonsai.Club/
Advertisements